Gouden decibel

GOUDEN DECIBEL

Het initiatief van de BvB is genomineerd voor een ‘gouden decibel-award’ !!!

Ons initiatief valt nu al op.
Deskundigen op het terrein van geluid en trillingen zijn op zoek naar innovatieve ideeën om hinder van geluid en trillingen te beperken. Op het jaarlijkse congres in november worden awards uitgereikt om goede initiatieven te belonen.
De nominatie voor Gouden Decibel award laat zien dat wij op een goede wijze bezig zijn de geluidshinder van de A1 te beperken. Het is voor de BvB een belangrijke steun dat de deskundigen onze suggestie ondersteunen.
De nominatie geeft ons nog meer het vertrouwen dat wij een reële oplossing aandragen. Een oplossing die de aandacht verdient van deskundigen, van de betrokken organisaties en politici.

Hoewel de nominatie al een prijs is, is het winnen van de award helemaal een ‘statement’. Help ons om geluidsreductie bij de A1 te realiseren en stem daarom op het initiatief Website Gouden decibel (helemaal onderaan kunt u stemmen)

Breng uw stem uit

Help ons om geluidsreductie bij de A1 te realiseren en stem daarom op het initiatief
Als u onderaan op de website van de Gouden Decibel de juiste genomineerde kiest,
Optie: (Een duurzame, mooi inpasbare geluidswal met zonnepanelen en diffractoren – Belangengroep Bathmen - Categorie Belangen- en/of actiegroep)
uw naam en email achterlaat helpt u Bathmen met uw stem.