Start

Impressie aanpak geluidshinder A1

Belangenvereniging Bathmen
De Belangenvereniging Bathmen (BVB) wil geluidsbeperkende maatregelen aan en langs de A1. De geluidsoverlast in de bestaande situatie overschrijdt volgens metingen van de RIVM al de wettelijke grenswaarden en met de aanstaande verbreding zal dat alleen maar toenemen. Tenzij aanvullende maatregelen worden genomen. Er is dus een wettelijke noodzaak om maatregelen te nemen.

Verzoeken en ideeën daarvoor werden afgedaan met bekende ja-maar retoriek: niet mijn afdeling, niet mijn budget. Zelfs de feitelijke metingen van RIVM zouden niet van belang zijn.

De BVB heeft gekozen voor een coöperatieve opstelling: meedenken door onze inwoners aan mogelijke oplossingen. Dat er voldoende (technische) kennis onder onze inwoners is, wisten we. Resultaat is een suggestie: combineer verschillende maatregelen en technieken. Met fors lagere kosten dan gebruikelijk is het mogelijk belangrijke vermindering van geluidsoverlast te bereiken.

Durf te denken! Denk en doe met ons mee!

De A1 is een belangrijke verkeersader en heeft onvoldoende capaciteit. Daarom worden er onder andere rijstroken toegevoegd, ook ter hoogte van Bathmen. Regelmatig wordt Bathmen genoemd op het filenieuws. Per werkdag rijden ruim 75.000 voertuigen langs Bathmen waaronder 11.000 zware vrachtwagens en 6.000 middelzware vrachtwagens! Per dag! Over de hele dag verspreid is dat 708 vrachtwagens per uur, dat zijn er 12 per minuut! En tegenwoordig gaat dat in het weekend gewoon door.

De verbreding van de A1 is bij de in- en omwonenden van Bathmen geen groot discussiepunt. Natuurlijk zijn er de afwegingen tussen milieuoverlast enerzijds en economisch belang anderzijds, niet meer of minder dan elders.
Er is echter wel een zeer algemene ervaring van geluidsoverlast. In onderzoek van de gemeente Deventer onder de bevolking kwam dit jaren geleden al duidelijk naar voren en sindsdien is zowel verkeer- als geluidsoverlast alleen maar toegenomen.
De verhoging van de maximumsnelheid heeft daaraan nog extra bijgedragen.

Bathmen ligt ingeklemd tussen A1 (ten zuiden) en spoor (ten noorden) van het dorp. Het geluid van beide vormt een ‘deken’ over het dorp. Samen met de veelvoorkomende windrichtingen is er vooral door de A1 vrijwel constant zeer veel geluid.

Geluidsoverlast is deels beleving, horen we regelmatig. Ja, daarom zijn we blij dat het RIVM ter hoogte van Bathmen een meetpunt heeft. Zo kun je feitelijk constateren dat het geluid fors hoger is dan de toegestane norm.

We dachten dat de overheid er voor de burger is en dus, nu er toch werk aan de weg is, meteen de goede maatregelen neemt. Helaas, de energie werd benut om uit te leggen hoe een norm rekbaar is en dat je dus geen maatregelen hoeft te nemen…

De BVB heeft gekozen voor een coöperatieve opstelling: meedenken door onze inwoners aan mogelijke oplossingen. Dat er voldoende (technische) kennis onder onze inwoners is, wisten we. Resultaat is een suggestie: combineer verschillende maatregelen en technieken. Met fors lagere kosten dan gebruikelijk is het mogelijk belangrijke vermindering van geluidsoverlast te bereiken.

Zo verzamelden we al snel een aantal mogelijke ideeën. Voor geluidsreductie, voor duurzame oplossingen en voor de financiën. Bestaande technieken en nieuwe, innovatieve technieken. Deze ideeën hebben we als suggesties voorgelegd. De respons? Niet inhoudelijk, alleen maar: er is geen geld en met wat extra zoab blijven we iets boven het huidige geluidsniveau (onder het motto: we mogen nu ook al de norm overschrijden, dus als we daar een beetje bij in de buurt blijven …).

We zijn in gesprek gegaan met diverse partijen: wat kan jullie techniek betekenen, hoe kunnen jullie bijdragen? We hebben onze ideeën uitgewerkt in een aantal tekeningen. Schetsen om een beeld te geven van wat er mogelijk is als je maatregelen stapelt.
In een door de gemeente Deventer georganiseerd forum met ambtenaren van diverse gemeenten, de beide betrokken provincies en geluidsdeskundigen was namens Rijkswaterstaat een tweede groep mensen aanwezig. Zij waren gericht op innovatieve oplossingen.

De presentatie en impressie van de BVB werd met groot enthousiasme ontvangen in het forum. De stapeling van eenvoudige en relatief goedkope maatregelen werd aangevuld met suggesties over aanpak. En vanuit Rijkswaterstaat kwam het aanbod de suggesties uit te werken in een foto-realistische impressie.

Deze impressie heeft meerdere doelstellingen. Het begon ermee dat we de betrokken partijen wilden uitdagen. Uitdagen om mee te denken, uitdagen om open staan voor innovaties, voor bijzondere combinaties. Uitdagen om mee te doen!

De Belangenvereniging Bathmen wil burgers informeren en politici en beleidsmakers overtuigen om verschillende geluid-reducerende maatregelen te combineren en toe te passen langs de A1 ter hoogte van Bathmen.
We willen inzicht geven, het gesprek en de discussie aangaan om zo te komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing voor de door iedereen ervaren geluidsoverlast.

Deze impressie is daarom vooral een aanzet om samen te zoeken naar een goede oplossing voor de geluidsoverlast door de A1!

Omwonenden

Voor de omwonenden van de A1 ter hoogte van Bathmen geeft de impressie een beeld van hoe het er uit zou kunnen zien. Zo willen we de onderwerpen van de discussie over maatregelen verduidelijken.
Er leven vele vragen. Bijvoorbeeld over een geluidsscherm: een scherm van enkele meters hoog staat wel lelijk in ons landschap. Een hoge geluidswal ontsiert het landschap, hoe kan het anders? Wordt het helemaal stil met deze maatregelen?

Om iedereen een beeld te kunnen geven bij de verschillende opties willen we graag zichtbaar maken hoe bijvoorbeeld een wal ingebed kan worden.
Als een wal goed wordt ingebed in het landschap, is het dan een acceptabele oplossing?

De professionals

Voor de professionals laat onze impressie zien dat het mogelijk is verschillende oplossingen kunt ‘stapelen’. Dat stapelen heeft verschillende mogelijke voordelen. De effecten van een maatregel worden versterkt. Zo levert een direct naast de rijbaan en vlak liggende diffractor een mooi effect, maar wat als je ‘m verhoogd en schuin plaatst?

En hoe kunnen we kosten beperken? Of juist ‘verdienen’ aan de wal? Zijn zonnepanelen het antwoord? Diverse omwonenden hebben aangegeven eventueel in financiering te willen bijdragen. Een energie-coöperatie van agrarische bedrijven biedt aan dit te ondersteunen.
De impressie laat zien hoe de voorgestelde stapeling van maatregelen er uit kan zien.

De impressie is ook een opdracht aan beleidsmakers, ontwikkelaars en technici. Het is mogelijk om maatregelen goed in het landschap op te nemen én een goede geluidsreductie te realiseren.

We willen de professionals uitdagen om mee te denken, zelf met aanvullingen te komen. De aandachtspunten – die dit ontwerp natuurlijk heeft – oppakken en oplossen.

De impressie is een feit. Het toont al bestaande technieken in een nieuwe setting. Een diffractor op een geluidswal?
Het betekent ook dat er veel werk aan de winkel is. Hoeveel geluidsoverlast kunnen we op deze manier beperken.

De eerste stap is dat iedereen inziet dat er veel mogelijk is. Dat we dus samen aan de slag moeten. Dat we samen zoeken naar een oplossing die past bij onze gemeenschap en haar omgeving, die zoveel mogelijk geluidsoverlast wegneemt. Die financieel haalbaar is en technisch uitvoerbaar.

Als we samen willen, is de vervolgstap eenvoudig. Technici kunnen voor verschillende varianten berekenen of en hoeveel geluid wordt gereduceerd. Zij kunnen andere technieken toevoegen.

Maar voor dit alles is er nog 1 stap!
In het ontwerp voor de verbreding van de A1 moet vooreerst ruimte worden gehouden voor deze maatregelen. Want nu kan het nog!
Is het lastig of levert het problemen op als RWS die ruimte reserveert? Welnee! Stel dat het deels niet nodig is: geen man overboord, geen kosten gemaakt. Maar wat als het wel nodig is? Dan kan het!

Deze impressie is daarom dan ook een oproep om geen onomkeerbare keuze’s te maken zonder dat je hebt nagedacht over alle mogelijkheden. Een oproep aan politici, beleidsmaker en specifiek Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer info? Zie op de website van Belangenvereniging Bathmen
volg ons op Twitter

1

Om te beginnen de eenvoudige geluidswal. Effectief. Op diverse plekken een prima oplossing. Maar zo kaal is het voor veel partijen niet aantrekkelijk. In het open terrein is een kale wal (of een geluidscherm) niet zo mooi.

Het kan veel beter!

2

De eerste stap is een ‘oude bekende’. Leg zonnepanelen op de zuidzijde van de wal. Bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de verschillende overheden.

3

Met een betere inbedding van de wal kom je al weer een stap verder. Geen ‘lelijke muur’ in het landschap, maar aansluiting op de omgeving.

4

Een veel genoemde wens: verdiep de A1 ! Dit draagt optimaal bij aan het parkachtig landschap Overijssel, dat onze provincie voorstaat. De vrijgekomen grond kan eenvoudig opzij worden geschoven en als basis voor de wal dienen. De A1 is grotendeels uit zicht, het geluid wordt gekeerd.

5

Laten we eens technologie toevoegen. Een Diffractor bijvoorbeeld, verhoogd en enigszins schuin geplaatst, om zo goed effect te hebben. Een diffractor heeft een belangrijk voordeel: lage kosten. In deze opstelling geen wal.

6

En als we dit alles combineren? Een lage wal waarop de diffractor is geplaatst, op de zuidzijde van de wallen zonnepanelen. Ook in de middenberm diffractoren.

Te combineren met innovatief wegdek is een forse geluidsreductie haalbaar. Het parkachtig landschap wordt zo goed mogelijk hersteld. Een goede aankleding aan de ‘landzijde’.

De rode lijn geeft aan waar de wal zou moeten liggen.

Bestaande situatie

Aan de rechterkant ziet u hoe de situatie terplaatse er nu, we spreken medio 2016, uit ziet. De rode knoppen kunt u gebruiken om verder in het landschap door te schuiven en de situatie van daaruit te bekijken.

Ook kunt u in onderstaand kaartje op een punt klikken om de situatie op die specifieke locatie te bekijken.

Impressie met een 2,5 meter wal

Aan de linkerkant ziet u hoe de situatie ter plaatse er misschien uit ziet. De rode knoppen kunt u gebruiken om verder in het landschap door te schuiven en de situatie van daaruit te bekijken.

Ook kunt u in onderstaand kaartje op een punt klikken om de situatie op die specifieke locatie te bekijken.

Impressie met een 3 meter wal

Aan de linkerkant ziet u hoe de situatie ter plaatse er misschien uit ziet. De rode knoppen kunt u gebruiken om verder in het landschap door te schuiven en de situatie van daaruit te bekijken.

Ook kunt u in onderstaand kaartje op een punt klikken om de situatie op die specifieke locatie te bekijken.

RWS, Rijkswaterstaat, Ministerie van infrastructuur en Milieu

Deze impressie en website zijn (mede) mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van RWS

Alcedo

Vanuit Alcedo is en wordt er belangenloos veel tijd besteed aan het project.